Комплаенс- қызметтердің функционалдық міндеттерін жүктеу туралы