Новости

Previous Next

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Бүгін Қонаев қаласында еліміздің ең үздік күйшілері жиналды. Алматы облыстық ішкі саясат басқармасы мен «Рухани жаңғыру орталығы»  КММ ұйымдастырған «Үкілі домбыра» республикалық байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 14 виртуозды домбырашы қатысты. 

Жалпы, байқау жас домбырашылардың шеберлігін жетілдіру, жастарға патриоттық және рухани тәрбие беру және ұлттық мәдени құндылықтарды насихаттау мақсатында өтті. Жарыс екі кезеңнен тұрды. I, II кезеңде қатысушылар түрлі шығармаларды орындап, шығармалардың   тарихын айтып берді. 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Құрмет»  орденінің кавалері, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Жанғали Жүзбай, ҚР Мәдениет қайраткері, ҚР Композиторлар және күйшілер одағының мүшесі  Төлепберген Тоғжанов, ҚР Мәдениет қайраткері , күйші Мұрат Әбуғазы және ҚР Мәдениет қайраткері Талғат Оразаев сынды қазылар алқасы байқауға қатысушылардың өнерін  бағалады. 14 үміткерден тек 3-і финалға өтті. 

Қазылар алқасының шешімімен бас жүлдені  Жамбыл облысынан келген Мейірбек Әзімбаев алды. Бірінші орынды Тимур Үмбетжан, екінші орынды тұрғыны Мұхит Мүкен иеленді. Ал, үшінші орынды Лунара Мауетбек қанжығасына байлап қайтты. Жеңімпаздарға 100 мың, 200 мың, 300 мың және 400 мың теңге көлемінде сертификаттар табысталды.

Previous Next

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Сегодня в городе Конаев собрались одни из лучших молодых кюйши страны. 14 виртуозных домбристов со всех уголков страны приехали для участия в республиканском конкурсе «Үкілі домбыра», организаторами которого выступили управление внутренней политики и КГУ «Центр Рухани жаңғыру» Алматинской области. 

Конкурс прошел в целях совершенствования мастерства молодых домбристов, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи и пропаганды национальных культурных ценностей. 

В целом республиканский конкурс юных кюйши «Үкілі домбыра» состоял из двух этапов. На I – II этапе участники исполняли различные произведения, а также рассказывали историю исполненных кюев.

Конкурсантов оценивало именитое жюри, в составе которого были заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет», профессор Казахского национального университета искусств Жангали Жузбай, деятель культуры РК, член Союза композиторов и кюйши РК, заведующий кафедрой домбры Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Толепберген Тугжанов, деятель культуры РК и доцент кафедры традиционного музыкального искусства Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, кюйши Мурат Абугазы и деятель культуры РК, главный концертмейстер филармонии им.Суюнбая оркестра казахских народных инструментов им. Мукана Толебаева Талгат Оразаев. 

Из 14 айтыскеров в финал вышли только 3 человека. Решением жюри республиканского конкурса, обладателем главного приза стал Мейірбек Әзімбаев из Жамбылской области. Первое место занял его земляк Тимур Умбетжан. Второе место по праву получил житель области Жетісу Мухит Мукен, а третье место досталось Лунаре Мауетбек из города Алматы. 

К слову, победители конкурса получили денежные сертификаты размером 400 000, 300 000, 200 000 и 100 000 тенге.

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

МӘМС бойынша сақтандырылған азаматтарға дантист қандай жағдайда тегін көмек көрсетуі тиіс?  

Шұғыл жағдайда стоматологиялық қызмет 18-жасқа дейінгі балаларға,   жүкті әйелдерге,  ҰОС ардагерлеріне, зейнеткерлерге,  1,2 және 3 топтағы мүгедектерге,  «Күмiс алқа» және «Алтын алқа» төсбелгілерінің иелеріне, атаулы әлеуметтік көмек алушыларғы, инфекциялық, әлеуметтік мәні бар аурулармен және қоршаған ортаға қауіп төндіретін аурулармен ауыратын науқастарға және мүгедек балаға немесе бірінші топтағы мүгедекке күтімді жасайтын жұмыс істемейтін адамдарға тегін болып табылады.

Көрсетілетін көмек түрлері:  

жансыздандыру   

салманы дайындау және орналастыру   

жансыздандыру арқылы тіс жұлу   

периостотомия   

абцесті ашу   

Ал жоспарлы түрде стоматологтың қызметіне 18-жасқа дейінгі балалар  мен жүкті әйелдер тегін қол жеткізе алады.  

 Көрсетілетін көмек түрлері:   

* жансыздандыру арқылы тіс жұлу   

* салманы дайындау және орналастыру   

    Одан бөлек, мектептерде оқушыларға ауыз қуысын тексерістен өткізу,  жарықтарды жабу (тістердің беткейінде орналасқан табиғи ойықтар)  сияқты стоматологиялық қызмет тегін көрсетіледі.    

 

Previous Next

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

Для кого стоматологическая помощь должна быть бесплатной?  И какие  услуги  должны оказывать дантисты за счет страховки застрахованным по ОСМС?

 При экстренных случаях  бесплатную стоматологическую помощь могут получить   дети до 18 лет, беременные, участникам ВОВ, пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 групп, обладатели подвесок «Күмiс алқа» и «Алтын алқа», получатели АСП, неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы и граждане с инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих   

Оказываемые услуги:

Обезболивание    

Препарирование и наложение пломбы    

Удаление зуба с обезболиванием    

Периостотомия    

Вскрытие абсцессов     

 А в плановом порядке стоматологические услуги как  удаление зубов с использованием обезболивания, препарирование и наложение пломбы доступны беременным и детям до 18 лет.     

          Помимо этого, в школах бесплатно должны проводить профосмотры полости рта и закрытие фиссур (естественные бороздки, расположенные на поверхности зубов).

Previous Next

Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна

В медицине оперативность решает всё. Каждая минута на счету когда врачу необходимо принять правильное решение и незамедлительно действовать. 

Сейчас речь пойдёт об эндоскопической хирургии. Врач-эндоскопист Карасайской  межрайонной многопрофильной больницы Турбекова Мира Николаевна рассказала об успехе развития данной сферы в районных медорганизациях. 

Эндоскопическая хирургия- это метод оперативного лечения заболеваний, когда хирургические вмешательства  выполняются через точечные проколы тканей или естественные физиологические отверстия, то есть без широкого рассечения покровов.

В Карасайской межрайонной многопрофильной больнице широко применяется и развивается эндоскопическая хирургия. Технологии и оборудования позволяют применять и проводить виды эндоскопической хирургии такие как: гемостаз, полипэктомия, колоноскопия, значительно сокращающие период лечения и реабилитации пациентов

Помимо этого в условиях больницы внедрена эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) – это рентгеноконтрастное обследование желчных протоков и протока поджелудочной железы, которая позволяет исследовать желчные, панкреатический протоки и в дальнейшем проводить необходимое лечение.

В настоящее время проводится закуп дополнительного инструментария и изделий медицинского назначения для проведения более сложной операции -эндоскопической папиллосфинктеротомии.

"В нашу больницу  с жалобами на слабость, головокружение поступил пациент. При осмотре кожные покровы бледные, покрыты липким потом.  При пальцевом исследовании прямой кишки обнаружены сгустки крови. Медлить было нельзя. В экстренном порядке пациенту проведена колоноскопия. Ранее  нам удавалось провести эндоскопический гемостаз при синдроме Мэлори-Вейса при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки",- рассказала врач-эндоскопист Мира Николаевна.

Каждый день во благо нашего населения медорганизаций стараются увеличивать спектр услуг. И нельзя не отметить что широкий спектр высокоспециализированной медицинской помощи доступен каждому в системе обязательного социального медицинского страхования.